Wykład „Jak rozmawiać z psem” dla studentów Zootechniki

28 listopadowa 2011r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach fakultetu z kynologii odbył się wykład „Jak rozmawiać z psem?”. Grupa studentów Zootechniki liczyła ok. 15 osób.

Studenci wykazali duże zainteresowanie poznaniem sposobu komunikacji psów z otoczeniem, a zwłaszcza praktycznym zastosowaniem sygnałów uspokajających. Udało się też podważyć tzw. teorię dominacji i udowodnić, że nie wnosi ona nic do szkolenia i wychowania psa. Stwarza natomiast agresywny i kontrowersyjny związek między człowiekiem a psem.

Pojawiło się również kilka złożonych pytań, dotyczących konkretnych problemów w relacjach między psami a ich przewodnikami.