Kurs Pierwszej Pomocy i Prewencji Weterynaryjnej Psów i Kotów

13 września 2014r. w Poznaniu odbył się kurs Pierwszej Pomocy i Prewencji Weterynaryjnej Psów i Kotów zorganizowany przez Zoopiekunowie – profesjonalna opieka nad zwierzętami. Zajęcia poprowadziła Marta Batoryna – absolwentka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, specjalista ochrony zwierząt, fizjologii i rozrodu, certyfikowany Petsitter, dyplomowany ratownik weterynaryjny, doktorant nauk biologicznych – specjalizacja fizjologia zwierząt i toksykologia.

Zakres kursu obejmował:

1. Prawne aspekty udzielania pomocy zwierzętom
2. Podstawowy kurs anatomii zwierząt
3. Podstawowy kurs fizjologii zwierząt
4. Żywienie zwierząt
5. Ginekologia i położnictwo w zarysie/komplikacje okołoporodowe
6. Neonatologia
9. Bezpieczeństwo własne i zwierzęcia na miejscu zdarzenia
10. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
11. Badanie wstępne i urazowe
12. Zwierze nieprzytomne
13. Resuscytacja zwierząt
14. Udar cieplny, hipertermia
15. Wstrząs
16. Podtopienia i zachłyśnięcia
17. Urazy mechaniczne (złamanie, zwichniecie, skręcenie)
18. Rany, krwotoki, rany postrzałowe
19. Pogryzienia i ukąszenia przez inne zwierzęta
20. Urazy termiczne (poparzenie, odmrożenie, hipotermia)
21. Porażenie prądem
22. Zwierze po wypadku
23. Stany nagłe przewodu pokarmowego u zwierząt

Każdy uczestnik otrzymał podręczną apteczkę pierwszej pomocy.