Regulamin

I. Pies:
1. Przed zajęciami powinien być wypoczęty i zmotywowany do pracy, a jego potrzeby fizjologiczne zaspokojone. Jednak jest wskazane niekarmienie godzinę przed zajęciami.
2. Musi posiadać komplet szczepień (nie dotyczy szczeniąt do 4 mies. życia) oraz być zabezpieczony przeciwko pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym.
3. Psy chore lub bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym są wykluczone z zajęć na czas niedyspozycji.

II. Człowiek:
1. Uczestnicząc w szkoleniu prowadzonym przez szkołę Radosny Pies, decydujemy się na metody pracy jej trenerów i nie podważanie ich decyzji, wiedzy i kompetencji.
2. Podczas zajęć niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania agresywne wobec psa.
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie psa na kolczatce lub obroży zaciskowej, czy innym sprzęcie sprawiający psu ból lub dyskomfort.
4. Pies prowadzony może być na obroży parcianej lub skórzanej, bądź na szelkach; przypięty na smyczy przepinanej o długości ok. 2 m.
5. Zalecamy, żeby z psem na zajęcia przychodziła ta sama osoba, która będzie odpowiedzialna za cały proces nauki, jednak w zajęciach może uczestniczyć więcej osób.
8. Na zajęcia przychodzimy z zapasem smakołyków (min. 3 rodzaje smakowitości – wielkości ziarenek karmy i trzymane w osobnych pudełkach) oraz zabawkami (szarpak, piłka ze sznurkiem).

III. Sprawy porządkowe:
1. Sprzątamy nieczystości po swoim psie.
2. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie. W przypadku spóźnienia, zajęcia będą trwać przez pozostałą część czasu przeznaczonego na dane spotkanie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uczestnik powiadomi o swoim spóźnieniu najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
3. Program kolejnych zajęć wynika konsekwentnie z poprzednich, dlatego ważnym jest odrabianie „zadań domowych”.
4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psy, odpowiadają ich właściciele/opiekunowie.
5. Opłaty za kurs dokonuje się gotówką na pierwszych zajęciach lub przelewem na konto.
6. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny zajęć. W przypadku zmiany daty konkretnego spotkania zajęcia przesuwają się.
7. W przypadku konieczności przerwania kursu (zdarzenia losowe), uczestnik ma prawo dokończyć pozostałą część kursu w innym dogodnym dla niego terminie. Szkoła nie zwraca pieniędzy za przerwany kurs.